En kulturdag flyttad till 1.9.2020 

 

Kulturdagen berör en stor mängd med aktörer och besöktes senaste år av 1300 barn. Med hänvisning till myndigheternas anvisningar om att begränsa publikevenemang med över 500 deltagare, har arbetsgruppen bestämt att vårens Kulturdag flyttas från 12.5 till 1.9.2020.

Gällande coronavisruset (COVID-19) 

Vi följer myndigheternas och Esbo stads anvisningar gällande coronaviruset och är beredda att fullfölja eventuella förändringar även med kort varsel. Enligt nuvarande anvisningar, samlar arrangören kontaktuppgifter till alla evenemangens besökare dels för att begränsa antalet till max 500 och för att eventuell smittokedja kan spåras. Därmed krävs anmälning till evenemanget även om det är fritt inträde. ALLT program kräver förhandsanmälan.

 

År 2020 firar vi En kulturdag tisdagen 1.9.2020 på barnkulturcentret Aurora i Träskända i Esbo! Välkommen med på denna glada färd! Dagens program hittar du här! Det blir en dag fylld med konserter, verkstäder, djur, guidade turer m.m.

En satsning för hållbar utveckling och gemensamt ansvar kommer att fungera som "inträdesbiljett" till dagens program, som är kostnadsfritt för publiken. Vi kommer att utmana alla deltagande barn och vuxna att delta i insamlingen av begagnade kläder och leksaker till förmån för föreningen HOPE, som arbetar för barnfamiljer i Finland som behöver stöd och hjälp.

 

Ett stort tack till följande finansiärer som gjorde det möjligt att ordna evenemanget i maj 2019! 
Esbo stads kulturnämnd, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden samt William Thurings stiftelse