Välkommen till Kulturdag lördag 9.9.2023!

Hela familjens kulturdag lördagen 9 september 2023 kl. 14 - 16.30 på "Holmen", Norr om Esbogård (Finns sommarteaters spelplats)!

KULTURPROGRAM kl. 14.00 - 17.00

Kl. 14.00 - 15.00 Verkstäder för barn, caféservering, Esbo spelmanslag underhåller.

Kl. 15.00-16.30 bjuder barnens favoriter, Arne Alligator, Mumin med Benny Törnroos och Sås och Kopp på en gemensam konsert.

Gratiskonserten har 300 biljetter som man kan boka på förhand via Lippu.fi från och med 9.8.2023 kl. 10 (serviceavgift tillkommer). Inga biljetter kommer att finnas vid dörren, SLUTSÅLD!

Caféservering även efter konserten fram tills kl. 17!

Ett stort tack till finansiärerna som gjorde det möjligt att ordna evenemanget 2023!