Välkommen på evenemanget En kulturdag!

År 2021 firar vi tyvärr ingen traditionell Kulturdag med konserter och verkstäder på grund av covid-19 viruset. Istället planerar vi nu för fullt plan B - en familjekonsert i Esbo hösten 2021. Informationen på hemsidan uppateras direkt då evenemanget är färdigplanerat. 

En satsning för hållbar utveckling och gemensamt ansvar kommer att fungera som "inträdesbiljett" till dagens program, som är kostnadsfritt för publiken. Vi kommer att utmana alla deltagande barn och vuxna att delta i insamlingen av begagnade kläder och leksaker till förmån för föreningen HOPE, som arbetar för barnfamiljer i Finland som behöver stöd och hjälp.

 

Ett stort tack till följande finansiärer som gjorde det möjligt att ordna evenemanget i maj 2019! 
Esbo stads kulturnämnd, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden samt William Thurings stiftelse