Evenemanget är ett samarbetsprojekt mellan Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund


Kontakta oss!

Eva Monthén, ansvarig producent
Esbo stad, svenska bildningstjänster/Vindängensalen
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050 430 3956


Martina Gardberg, verksamhetsledare
Esbobygdens ungdomsförbund
tel. 050 406 4244
martina.gardberg@ebuf.org