Evenemanget är ett samarbetsprojekt mellan Esbo stad och Esbobygdens ungdomsförbund


Kontakta oss!

Eva Monthén, ansvarig producent
Esbo stad, svenska bildningstjänster/Vindängensalen
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050 430 3956


Camilla Martin, t.f. verksamhetsledare
Esbobygdens ungdomsförbund
tel. 050 406 4244
camilla@ebuf.org

Sandra Aspelin, producent
Esbobygdens ungdomsförbund
tel. 040 510 3345 
sandra@ebuf.org

Martina Gardberg, verksamhetsledare (föräldraledig)
Esbobygdens ungdomsförbund
martina.gardberg@ebuf.org