Evenemanget är ett samarbetsprojekt mellan

Esbo stad

Esbobygdens ungdomsförbund

     

 

 

En kulturdag leds av följande arbetsgrupp:

Ida Stolt-Haglund (ordförande för arbetsgruppen)
Esbo stad, svenska bildningstjänster

Eva Monthén 
Esbo stad, svenska bildningstjänster
eva.monthen@espoo.fi
tel. 050 430 3956

Martina Gardberg 
Esbobygdens ungdomsförbund
martina.gardberg@ebuf.org

Ledningsgruppen består dessutom av:
Barbro Högström, Esbo stad
Maria Sjöroos, Esbobygdens ungdomsförbund